Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл

2018 оны 01-р сарын 01

Онцлох мэдээ
4 сарын өмнө
С.Чинзориг: Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь хөгжлийн үндсэн түлхүүр С.Чинзориг: Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь...