Олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагаа, төсөл, арга хэмжээ

2018 оны 01-р сарын 01

Онцлох мэдээ
6 цагийн өмнө
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар жендэрийн талаар баримтлах  бодлогоо танилцууллаа. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар...