Эмэгтэйчүүд ба жендэр мэдрэмжтэй эдийн засгийн бодлого

2018 оны 01-р сарын 24

Онцлох мэдээ
2 сарын өмнө
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар жендэрийн талаар баримтлах  бодлогоо танилцууллаа. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар...