Төрийн удирдах албаны ажилтнуудад зориулсан жендерийн цахим сургалтын модулийг нэвтрүүлж эхэллээ

2018 оны 06-р сарын 12

Онцлох мэдээ
4 долоо хонгийн өмнө
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар жендэрийн талаар баримтлах  бодлогоо танилцууллаа. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар...