ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ, ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДЛААР ОЛОН НИЙТИЙН ОЙЛГОЛТ МЭДЛЭГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХ ЗОРИЛГООР ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН ОЮУТНУУДАД СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019/02/15

Онцлох мэдээ
3 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...