ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ Х...
2018-10-08
Сэлэнгэ аймаг, 2018.10.03-05 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг...
“ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮР НӨЛӨӨ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ
“ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮР НӨЛӨӨ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИ...
2018-10-02
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар, орон нутгийн жендэрийн мэдрэмжтэй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техник туслалцааны төслийн хүрээнд 2017 онд төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн мэргэжлийн боловсролын сургуулийн оюутан, сурал...
 ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ...
2018-10-01
Өмнөговь аймаг, 2018.09.26-28 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг...
ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” ХЭНТИЙ АЙМАГ, 09/19-20
ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭР...
2018-09-21
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд зүүн бүсийн...
БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ, 09/10-12
БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ Х...
2018-09-14
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк (АХБ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд баруу...
Нийслэлийн бага, дунд ангийн багш нарын төлөөлөл жендэрийн тэгш байдлын талаар ойлголт мэдлэгээ нэмэгдүүллээ
Нийслэлийн бага, дунд ангийн багш нарын төлөөлөл жендэрийн тэгш байдлын талаар ойлголт мэдлэгээ нэмэ...
2018-09-12
Энэхүү аяны хүрээнд олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хэвшмэл буруу ойлголтыг халахад хувь  эмэр оруулах зорилгоор бага, дунд ангийн багш нарыг мэргэшүүлэх сургалтыг анх удаа зохион байгууллаа.
Жендэрийн хэвшмэл ойлголт, тэгш байдлын талаар мэргэшүүлэх сургалт боллоо
Жендэрийн хэвшмэл ойлголт, тэгш байдлын талаар мэргэшүүлэх сургалт боллоо
2018-09-12
Жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хэвшмэл буруу ойлголтыг халахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалт зохион байгууллаа.
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2018-08-31
“Төрийн албан хаагчдад зориулсан жендэрийн сургалтын модуль"-ийг турших, чадавхжуулах сургалтыг Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба, Жендэрийн шинжээчдийн бүлэг хамтран 2018 оны 8 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.  
“ХЭВШМЭЛ ХАНДЛАГААС ТАТГАЛЗЪЯ” УРИА БҮХИЙ “ЗӨВ ОЙЛГОЛТ” АЯН ӨРНӨЖ БАЙНА
“ХЭВШМЭЛ ХАНДЛАГААС ТАТГАЛЗЪЯ” УРИА БҮХИЙ “ЗӨВ ОЙЛГОЛТ” АЯН ӨРНӨЖ БАЙНА
2018-08-30
Жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, хэвшмэл буруу ойлголтыг халахад хувь нэмэр оруулах зорилго бүхий “Зөв ойлголт” мэдээллийн аян үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байна. Аяны хүрээнд мэдээллийн цахим хуудас, пэйж хуудас тогтмол ажиллаж, мэргэжлийн хүмүү...
МУИС-ИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДЛЫГ ТУСГАН БАТЛУУЛЛАА
МУИС-ИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭ...
2018-08-29
Жендэрийн үндэсний хорооноос Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын Их Сургуулийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимтэй хамтран ажиллаж нэр бүхий 9 хичээлийн агуулга болон оюутны ангийн ажил, дипломын ажлын сэдэвт жендэр, жендэрт суур...
Онцлох мэдээ
3 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...