Gender Short Movie HD
Gender Short Movie HD
2018-12-04
ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ҮЙЛДЛЭЭ ЭЕРЭГ болГОЁ
ХАРИЛЦАА, ХАНДЛАГА, ҮЙЛДЛЭЭ ЭЕРЭГ болГОЁ
2018-12-03
Харилцаа, хандлага, үйлдлээ ЭЕРЭГ болГОЁ
Харилцаа, хандлага, үйлдлээ ЭЕРЭГ болГОЁ
2018-12-03
Ажлын байран дахь жендэрийн асуудал
Ажлын байран дахь жендэрийн асуудал
2018-11-29
"Зөв ойлголт" аяны талаар Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаярын ярилцлага
2018-11-29
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
2018-01-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай Монгол Улсын хуулиас
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай Монгол Улсын хуулиас
2018-01-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай Монгол Улсын хуулиас
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
2018-01-01
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
Эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг сайжруулах хэлэлцүүлэг
Эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг сайжруулах хэлэлцүүлэг
2018-01-01
 “Шилүүстэйн гол” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Гантунгалаг, “Энэргүн констракшн” ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Номинзул, “Том Алмаз” ХХК-ийн захирал Ж.Бямбаа, “Дилакс хауз” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнхтуяа нарын туршлага
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж #2
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж #2
2018-01-01
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж #2
Онцлох мэдээ
4 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...