Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
2018-01-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай Монгол Улсын хуулиас
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай Монгол Улсын хуулиас
2018-01-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай Монгол Улсын хуулиас
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
2018-01-01
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
Эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг сайжруулах хэлэлцүүлэг
Эмэгтэйчүүдийн эрх мэдлийг сайжруулах хэлэлцүүлэг
2018-01-01
 “Шилүүстэйн гол” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Гантунгалаг, “Энэргүн констракшн” ХХК-ийн ерөнхий захирал Б.Номинзул, “Том Алмаз” ХХК-ийн захирал Ж.Бямбаа, “Дилакс хауз” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Мөнхтуяа нарын туршлага
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж #2
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж #2
2018-01-01
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж #2
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж
2018-01-01
Хүчирхийллийг зогсооход залуучуудтай хамтран ажиллах зөвлөмж
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиас #2
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиас #2
2018-01-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиас #2
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиас #1
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиас #1
2018-01-01
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиас #1
Нийгмийн хөгжил-Эрэгтэйчүүдийн оролцоо 2
Нийгмийн хөгжил-Эрэгтэйчүүдийн оролцоо 2
2018-01-01
Нийгмийн хөгжил-Эрэгтэйчүүдийн оролцоо 2
Нийгмийн хөгжил-Эрэгтэйчүүдийн оролцоо #1
Нийгмийн хөгжил-Эрэгтэйчүүдийн оролцоо #1
2018-01-01
Нийгмийн хөгжил-Эрэгтэйчүүдийн оролцоо #1
Онцлох мэдээ
2 сарын өмнө
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар жендэрийн талаар баримтлах  бодлогоо танилцууллаа. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар...