ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ Х...
2018-10-08
Сэлэнгэ аймаг, 2018.10.03-05 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг...
“ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮР НӨЛӨӨ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ
“ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮР НӨЛӨӨ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИ...
2018-10-02
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар, орон нутгийн жендэрийн мэдрэмжтэй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техник туслалцааны төслийн хүрээнд 2017 онд төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн мэргэжлийн боловсролын сургуулийн оюутан, сурал...
 ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ...
2018-10-01
Өмнөговь аймаг, 2018.09.26-28 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг...
ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” ХЭНТИЙ АЙМАГ, 09/19-20
ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭР...
2018-09-21
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд зүүн бүсийн...
БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ, 09/10-12
БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ Х...
2018-09-14
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк (АХБ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд баруу...
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2018-08-31
“Төрийн албан хаагчдад зориулсан жендэрийн сургалтын модуль"-ийг турших, чадавхжуулах сургалтыг Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба, Жендэрийн шинжээчдийн бүлэг хамтран 2018 оны 8 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.  
“ХЭВШМЭЛ ХАНДЛАГААС ТАТГАЛЗЪЯ” УРИА БҮХИЙ “ЗӨВ ОЙЛГОЛТ” АЯН ӨРНӨЖ БАЙНА
“ХЭВШМЭЛ ХАНДЛАГААС ТАТГАЛЗЪЯ” УРИА БҮХИЙ “ЗӨВ ОЙЛГОЛТ” АЯН ӨРНӨЖ БАЙНА
2018-08-30
Жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, хэвшмэл буруу ойлголтыг халахад хувь нэмэр оруулах зорилго бүхий “Зөв ойлголт” мэдээллийн аян үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байна. Аяны хүрээнд мэдээллийн цахим хуудас, пэйж хуудас тогтмол ажиллаж, мэргэжлийн хүмүү...
МУИС-ИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДЛЫГ ТУСГАН БАТЛУУЛЛАА
МУИС-ИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭ...
2018-08-29
Жендэрийн үндэсний хорооноос Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын Их Сургуулийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимтэй хамтран ажиллаж нэр бүхий 9 хичээлийн агуулга болон оюутны ангийн ажил, дипломын ажлын сэдэвт жендэр, жендэрт суур...
УЛААНБААТАРЫН ТУНХАГЛАЛ
УЛААНБААТАРЫН ТУНХАГЛАЛ
2018-06-29
Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах асуудлаар 1995 онд Бээжин хотноо чуулсан Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн 4-р бага хурлын тунхаглалыг НҮБ-ын гишүүн орнууд хүлээн зөвшөөрч, өөрийн орны бодлого, хөтөлбөртэй уялдуулан хэрэгжүүлснээр дэлхий дахинд эмэгтэйчүүдийн манлайлал дээшилж, охид,...
“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО: ЖЕНДЭР БА ХӨГЖИЛ” ОЛОН УЛСЫН БАГА ХУРЛААС “УЛААНБААТАРЫН ТУНХАГЛАЛ” БАРИМТ БИЧГИЙГ БАТЛАН ГАРГАЛАА
“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО: ЖЕНДЭР БА ХӨГЖИЛ” ОЛОН УЛСЫН БАГА ХУРЛААС “УЛААНБААТАРЫН ТУНХАГЛАЛ” БА...
2018-06-29
Монгол Улсын Засгийн газар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Жендэрийн үндэсний хороо, Азийн хөгжлийн банк хамтран “Тогтвортой хөгжлийн зорилго: ЖЕНДЭР БА ХӨГЖИЛ” олон улсын бага хурлыг Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Жендэрийн үндэсний хорооны дарга У.Хүрэлсүхийн ивээл дор 2018 оны 06 дуга...
Онцлох мэдээ
2 сарын өмнө
Gender Short Movie HD Gender Short Movie HD