Үндэсний статистикийн хороо, Жендэрийн үндэсний хороо хамтран ажиллах ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ байгууллаа
Үндэсний статистикийн хороо, Жендэрийн үндэсний хороо хамтран ажиллах ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИ...
2018-11-14
Энэхүү санамж бичгийн зорилго нь, “Монгол Улсын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль”-д заасан  хүйсээр ангилсан албан ёсны статистикийн болон бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй байдлыг хангах; хүйсээр ангилсан статистикийн мэдээллийг бүрдүүлэх, жендэрийн эрх тэ...
МОНГОЛ УЛС НҮБ-ЫН ӨМНӨ ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРЭГ АМЛАЛТАА БИЕЛҮҮЛЛЭЭ
МОНГОЛ УЛС НҮБ-ЫН ӨМНӨ ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРЭГ АМЛАЛТАА БИЕЛҮҮЛЛЭЭ
2018-10-26
УИХ-ын чуулганы 2018.10.25-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Үндэсний хөтөлбөр, олон улсын гэрээ, конвенцийн хэрэгжилтэд шаардлагатай зардлыг төсвийн багцад тусгах саналыг дэмжлээ. Жендэрийн үндэсний хорооны Ажлын албанаас өргөн барьсан 2019 оны т...
ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
ТӨВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ Х...
2018-10-08
Сэлэнгэ аймаг, 2018.10.03-05 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг...
“ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮР НӨЛӨӨ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ
“ЖЕНДЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ҮР НӨЛӨӨ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИ...
2018-10-02
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар, орон нутгийн жендэрийн мэдрэмжтэй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техник туслалцааны төслийн хүрээнд 2017 онд төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн мэргэжлийн боловсролын сургуулийн оюутан, сурал...
 ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ”
ГОВИЙН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ...
2018-10-01
Өмнөговь аймаг, 2018.09.26-28 Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг...
ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” ХЭНТИЙ АЙМАГ, 09/19-20
ЗҮҮН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭР...
2018-09-21
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд зүүн бүсийн...
БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ, 09/10-12
БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТ: “ҮНДЭСНИЙ БОЛОН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ТҮҮНИЙГ ОРОН НУТАГТ Х...
2018-09-14
Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк (АХБ) хамтран хэрэгжүүлж буй “Салбар орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа” техникийн туслалцааны төслийн дэмжлэгтэйгээр, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд баруу...
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЖЕНДЭРИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ”-ИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2018-08-31
“Төрийн албан хаагчдад зориулсан жендэрийн сургалтын модуль"-ийг турших, чадавхжуулах сургалтыг Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын алба, Жендэрийн шинжээчдийн бүлэг хамтран 2018 оны 8 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.  
“ХЭВШМЭЛ ХАНДЛАГААС ТАТГАЛЗЪЯ” УРИА БҮХИЙ “ЗӨВ ОЙЛГОЛТ” АЯН ӨРНӨЖ БАЙНА
“ХЭВШМЭЛ ХАНДЛАГААС ТАТГАЛЗЪЯ” УРИА БҮХИЙ “ЗӨВ ОЙЛГОЛТ” АЯН ӨРНӨЖ БАЙНА
2018-08-30
Жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах, хэвшмэл буруу ойлголтыг халахад хувь нэмэр оруулах зорилго бүхий “Зөв ойлголт” мэдээллийн аян үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж байна. Аяны хүрээнд мэдээллийн цахим хуудас, пэйж хуудас тогтмол ажиллаж, мэргэжлийн хүмүү...
МУИС-ИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДЛЫГ ТУСГАН БАТЛУУЛЛАА
МУИС-ИЙН СЭТГҮҮЛ ЗҮЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЖЕНДЭР, ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭ...
2018-08-29
Жендэрийн үндэсний хорооноос Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын Их Сургуулийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимтэй хамтран ажиллаж нэр бүхий 9 хичээлийн агуулга болон оюутны ангийн ажил, дипломын ажлын сэдэвт жендэр, жендэрт суур...
Онцлох мэдээ
3 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...