"САЛБАР, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА" ТЕХНИКИЙН ТУСЛ...
2018-01-01
ХНХЯ-ны Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, холбогдох мэргэжилтэний хамт “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд 2017 оны 5 дугаар сарын 25-27-ны өдрүүдэд Дорноговь аймгийн Сайншанд х...
"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ 16 ХОНОГИЙН АЯН" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2018-01-01
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүчирхийллийн эсрэг олон нийтийн хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, дуугүй байдлыг зогсоож үйл хэрэг болгох.
“Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд Сэлэнгэ аймагт ажилласан тайлан
“Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн тусл...
2018-01-01
ХНХЯ, АХБ-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Салбар, орон нутгийн хөгжлийн жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаа“ техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд ХНХЯ-ны Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамт 2017 оны 5 дугаар сарын 8-1...
"ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ БА ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОРОЛЦОО” КОМПАНИТ АЖ...
2018-01-01
Энэ удаагийн Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг жендэр, түүнд суурилсан ялгаварлан гадуурхалтын талаарх нийгэм дэх хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд шийдвэр гаргах түвшний, салбарын, оюутан залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх зорилгын доор НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр тэ...
Онцлох мэдээ
4 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...