ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖЕНДЭРИЙН НЭГДСЭН БОДЛОГО (2018-2021)
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖЕНДЭРИЙН Н...
2018-09-09
Монгол Улс нь 2011 онд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг батлан, Ерөнхий сайдаар удирдуулсан Жендэрийн үндэсний хороо, түүний ажлын алба, салбар зөвлөл, хороод улс даяар ажиллаж эхэлснээс хойш жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр тодорхой ахиц дэвшил гарган, бүс нутагтаа манлайлж яв...
ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2024)
ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2024)
2018-09-09
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр /2017-2021/-ийг батлан хэрэгжүүлж байна.
БАРИЛГА, ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025)
БАРИЛГА, ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025)
2018-09-09
БХБС-ын жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийг эхлүүлэх, бодлогын баримт бичгийн эмхэтгэлийг гардуулж өгөх болон бодлого танилцуулах семинарын үйл ажиллагааг 2018 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Барилгын хөгжлийн төвийн хурлын танхимд зохион байгууллаа. Семинарт салбарын төр, төрийн бус байгууллагын 40 орчим...
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2017-2024)
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2017-2024)
2018-09-09
Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага / ЮНЕСКО/-аас дэлхийн улс орнуудын эдийн засаг, нийгмийн салбарт жендэрийн тэгш бус байдлыг арилгах нь XXI зууны шийдвэрлэх чухал асуудал гэж үзэн 2014-2021 он хүртэлх “Жендэрийн тэгш байдлыг хангах тэргүүлэх чиглэл&rd...
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025)
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025)
2018-09-08
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-д тусгасан “Нийгмийн хөгжил, дэвшилд жендэрийн тэгш оролцоог хангах замаар нийгмийн баялгийн үр шимээс адил тэгш хүртэх таатай орчинг бүрдүүлэх” агуулга “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр 2017-2021”-ийн хү...
МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ХАМРАГДАХ БАЙГУУЛЛАГА, АГЕНТЛАГИЙН ЖЕНДЭРИЙН СТРАТЕГИ (2016-2024)
МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ХАМРАГДАХ БАЙГУУЛЛАГА, АГЕНТЛАГИЙН ЖЕНДЭРИЙН СТР...
2018-09-08
Монгол улсын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэмжээг улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон салбарын хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэхээр заасан бөгөөд уг хуулийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын дунд хугацааны стратеги...
ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ УДИРДАМЖ
ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ УДИРДАМЖ
2018-09-04
Орон нутгийн жендэрийн дэд хөтөлбөр боловсруулах удирдамж татах
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017-2021)
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017-20...
2018-01-28
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нь улс орны хөгжил дэвшлийн үндэс суурь бөгөөд хүний хөгжил, тэр дундаа эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийг эн тэнцүү хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд батлагдсан энэхүү хөтөлбөр нь Монгол хүн эх орондоо амар амгалан, эрүүл энх, аз жаргалтай амьдрах, хөгжин дэвшихэд нэн чухал дэмжлэг...
Жендэр судлал- Тусгай дугаар
Жендэр судлал- Тусгай дугаар
2018-01-27
Аяны түүхээс... 1960 оны 11-р сарын 25-ны өдөр Доминикан Улсад нийгмийн зvтгэлтэн 3 эмэгтэйн амь насыг хөлсний алуурчнаар хөнөөлгөж, автомашины осол хэмээн мэдээлсэн. Хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн энэ бусармаг явдлыг жигшин олон нийтийн хөдөлгөөн тус улсад өрнөж, жил бүрийн 11-р сарын 25-ны өдрийг эм...
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ АЛАГЧИЛАХ БҮХ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ МОНГОЛ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ НАЙМ БА ЕСДҮГЭЭР ИЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ АЖИГЛАЛТЫН ДҮГНЭЛТҮҮД
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ АЛАГЧИЛАХ БҮХ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ МОНГОЛ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ НАЙМ БА ЕСДҮГЭЭР ИЛТ...
2018-01-26
Энэхүү Конвенцид оролцогч улсууд, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм нь хүний үндсэн эрх, хувь хүний нэр төр, үнэ цэнэ болон эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхэд итгэдгээ дахин бататгасныг тэмдэглэж; Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал нь алагчилах үзлийг зөвшөөрөхгүй байх зарчмыг бататган, хүн бүр эр...
Онцлох мэдээ
2 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...