Жендэр судлал сэтгүүл №1_2014
Жендэр судлал сэтгүүл №1_2014
2018-01-18
ЖЕНДЭР СУДЛАЛ - Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл №1_2014
ЖЕНДЭРИЙН НЭР ТОМЪЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУДЫН ТАЙЛБАР ТОЛЬ
ЖЕНДЭРИЙН НЭР ТОМЪЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУДЫН ТАЙЛБАР ТОЛЬ
2018-01-17
ЖЕНДЭРИЙН НЭР ТОМЪЁО ТОДОРХОЙЛОЛТ, ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУДЫН ТАЙЛБАР ТОЛЬ
Хүчирхэг эмэгтэйчүүд - Хүчирхэг ардчилал - 2013 чуулган
Хүчирхэг эмэгтэйчүүд - Хүчирхэг ардчилал - 2013 чуулган
2018-01-16
Хүчирхэг эмэгтэйчүүд - Хүчирхэг ардчилал - 2013 чуулганы илтгэлүүд
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ХЯНАЛТЫН ХҮСНЭГТ
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР...
2018-01-15
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ХЯНАЛТЫН ХҮСНЭГТ
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013-2016)
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ...
2018-01-14
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013-2016)
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
2018-01-13
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл - Монгол улс МХЗ-ын хэрэгжилтийг хангахын төлөө ажиллаж байгаа бөгөөд 2012 оны байдлаар Улсын Их Хурал дахь эмэгтэйчүүдийн эзлэх нь 14,47 хувьтай байна.
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫН СУДАЛГАА
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫН СУДАЛГАА
2018-01-12
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
“ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ: ТЕЛЕВИЗ”
“ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ: ТЕЛЕВИЗ”
2018-01-11
Мэргэжлийн түвшинд жендэрийн дүн шинжилгээ хийх чадвартай судлаач, эрдэмтэн, судалгааны хүрээлэн, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нийтлэлийн бодлого, агуулгад сүүлийн таван жилд хийсэн жендэрийн дүн шинжилгээнээс “Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэ...
“ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН-2010
“ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН-2010
2018-01-10
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ИВЭЭЛ ДООР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН-2010 илтгэлүүд
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА
2018-01-09
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА Эмэгтэйчүүдийн асуудлаар ажилладаг ажилтнууд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний идэвхтнүүдэд зориулсан гарын авлага.
Онцлох мэдээ
3 сарын өмнө
 “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА. “ГЭР БҮЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ-ИТГЭЛЦЭЛ: ХҮЧИРХИЙЛЛИЙ...