ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА
2018-01-09
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА Эмэгтэйчүүдийн асуудлаар ажилладаг ажилтнууд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний идэвхтнүүдэд зориулсан гарын авлага.
ТЭГШ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР
ТЭГШ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР
2018-01-08
Тэгш байдлын хөтөлбөр /Вахсжо Хот/ Вахсжо хотын зөвлөл батлав. Вахсжо хотын иргэд, ажиллагсад, сонгогдсон төлөөлөгчид жендэрийн байдлаас хамаарахгүйгээр тэгш боломжийг эдлэх ѐстой. Вахсжо хотын гол зорилго нь бусад хотууд болон тэгш байдлын асуудлыг сонирхдог ажил олгогчдод тэгш байдлын үлгэр заг...
“МОНГОЛЫН ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН
“МОНГОЛЫН ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН
2018-01-07
Монгол улсын төрөөс эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломжийг хангах, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соѐлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд жендерийн эрх тэгш байдлыг хэвшүүлэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэхэд анхаарч, хууль эрх зүй, олон нийтийн боловсролын хүрээнд олон чухал арга хэмжээг авч хэрэ...
ЖЕНДЭРИЙН АГУУЛГАТАЙ БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - Жендэрийн мэдрэмжтэй ухуулга нөлөөлөл
ЖЕНДЭРИЙН АГУУЛГАТАЙ БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - Жендэрийн мэдрэмжтэй ухуулга нөлөөлөл
2018-01-06
Гарын авлага 3 ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагаа болон жендэрийн мэдрэмжтэй ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагааны тодорхойлолтоор эхэлнэ. Дараа нь би жендэрийн мэдрэмжтэй ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тусгай үйл явцуудын талаар өгүүлэх болно.
ЖЕНДЭРИЙН АГУУЛГАТАЙ БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - Жендэрийн дүн шинжилгээ хийх
ЖЕНДЭРИЙН АГУУЛГАТАЙ БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - Жендэрийн дүн шинжилгээ хийх
2018-01-05
Гарын авлага 1-д жендэрийн талаархи ойлголтуудыг тодорхойлж, жендэрийн тэгш байдал, тэгш боломж гэж юу болох болон эмэгтэйчүүдийг чадавхижуулах шаардлага, хэрэгцээний талаар өгүүлсэн бөгөөд уг гарын авлагаас та бүхэн жендэрийн үзэл баримтлал болон жендэрийн мэдрэмж хоѐрын ялгаа, жендэрийн харалган б...
ЖЕНДЭРИЙН АГУУЛГАТАЙ БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - Жендэрийн тухай ойлголтууд
ЖЕНДЭРИЙН АГУУЛГАТАЙ БОДЛОГО ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА - Жендэрийн тухай ойлголтууд
2018-01-04
Энэ нь Жендэрийн агуулгатай бодлого, үйл ажиллагаа: Үйл ажиллагаа явуулж, үр дүнд хүрэх нь сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийн гарын авлага 1 нь юм. Энэхүү багц сургалтын хөтөлбөр нь нийт гурван гарын авлагаас бүрдэх бөгөөд нийт 40 цагийн хугацаанд үзэж судална. Энэ сургалтын хөтөлбөрөөс олж авсан мэдлэг н...
“ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨРИЙН БОДЛОГЫН АСУУДЛУУД” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН
“ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨРИЙН БОДЛОГЫН АСУУДЛУУД” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН
2018-01-03
 “ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТӨРИЙН БОДЛОГЫН АСУУДЛУУД” үндэсний чуулган дээр тавигдсан илтгэлүүд
ЖЕНДЭРИЙН АСУУДЛААРХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛИЙН СЕМИНАР
ЖЕНДЭРИЙН АСУУДЛААРХ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛИЙН СЕМИНАР
2018-01-02
Монгол улсын Засгийн газар 1995 онд Бээжин хотноо хуралдсан Дэлхийн Эмэгтэйчүүдийн IV бага хурлаас хэлэлцэн улс орнуудын засгийн газрын тэргүүн нар хүлээн зөвшөөрч дэмжин батласан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2003 оны 12 дугаар сард “Эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг сайжруулах Үндэсний хө...
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ТҮРГЭСГЭХ НЬ - Жендэрийн асуудлыг бодлогод тусгах үзэл баримтлал
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ТҮРГЭСГЭХ НЬ - Жендэрийн асуудлыг бодлогод тусгах үзэл баримтлал
2018-01-01
Энэ гарын авлага нь 2000 оны 2-р сарын 20-25-нд Индонезийн Санурт Жендэрийн асуудлыг бодлогод тусгах талаар болсон Техникийн зөвлөгөөний үеэр үүссэн бодит нөөц юм. Энэ нь зөвлөгөөнд оролцогчдын жендэрийн тэгш байдлын төлөө ажилдаа хуримтлуулсан туршлага, шинжээчдийн хамтын ажиллагааны үйл явцын үр д...
Онцлох мэдээ
2 сарын өмнө
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар жендэрийн талаар баримтлах  бодлогоо танилцууллаа. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбар...