Хүчирхэг эмэгтэйчүүд - Хүчирхэг ардчилал - 2013 чуулган
Хүчирхэг эмэгтэйчүүд - Хүчирхэг ардчилал - 2013 чуулган
2018-01-16
Хүчирхэг эмэгтэйчүүд - Хүчирхэг ардчилал - 2013 чуулганы илтгэлүүд
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ХЯНАЛТЫН ХҮСНЭГТ
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР...
2018-01-15
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНГИЙН ХЯНАЛТЫН ХҮСНЭГТ
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013-2016)
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ...
2018-01-14
ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН БАРИМТ БИЧИГ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013-2016)
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл
2018-01-13
Улс төр, шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төлөөлөл - Монгол улс МХЗ-ын хэрэгжилтийг хангахын төлөө ажиллаж байгаа бөгөөд 2012 оны байдлаар Улсын Их Хурал дахь эмэгтэйчүүдийн эзлэх нь 14,47 хувьтай байна.
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫН СУДАЛГАА
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫН СУДАЛГАА
2018-01-12
ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИН ДЭХ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН
“ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ: ТЕЛЕВИЗ”
“ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ: ТЕЛЕВИЗ”
2018-01-11
Мэргэжлийн түвшинд жендэрийн дүн шинжилгээ хийх чадвартай судлаач, эрдэмтэн, судалгааны хүрээлэн, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудаас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нийтлэлийн бодлого, агуулгад сүүлийн таван жилд хийсэн жендэрийн дүн шинжилгээнээс “Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэ...
“ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН-2010
“ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН-2010
2018-01-10
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ИВЭЭЛ ДООР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “ЭМЭГТЭЙЧҮҮД-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ” МОНГОЛЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН-2010 илтгэлүүд
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА
2018-01-09
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ҮҮНИЙГ ХИЙЖ ЧАДНА Эмэгтэйчүүдийн асуудлаар ажилладаг ажилтнууд, эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөний идэвхтнүүдэд зориулсан гарын авлага.
ТЭГШ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР
ТЭГШ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР
2018-01-08
Тэгш байдлын хөтөлбөр /Вахсжо Хот/ Вахсжо хотын зөвлөл батлав. Вахсжо хотын иргэд, ажиллагсад, сонгогдсон төлөөлөгчид жендэрийн байдлаас хамаарахгүйгээр тэгш боломжийг эдлэх ѐстой. Вахсжо хотын гол зорилго нь бусад хотууд болон тэгш байдлын асуудлыг сонирхдог ажил олгогчдод тэгш байдлын үлгэр заг...
“МОНГОЛЫН ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН
“МОНГОЛЫН ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД” ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН
2018-01-07
Монгол улсын төрөөс эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломжийг хангах, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соѐлын амьдрал, гэр бүлийн харилцаанд жендерийн эрх тэгш байдлыг хэвшүүлэх нөхцөл, бололцоог бүрдүүлэхэд анхаарч, хууль эрх зүй, олон нийтийн боловсролын хүрээнд олон чухал арга хэмжээг авч хэрэ...
Онцлох мэдээ
2 сарын өмнө
Gender Short Movie HD Gender Short Movie HD