Хайлтын үр дүн:

Увс аймгийн холбогдох төрийн байгууллагуудын удирдлагатай уулзаж сайн туршлагын талаарх мэдээлэл, ач холбогдол, хамтын ажиллагааны чиглэлээр уулзалт зохин байгууллаа

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах асуудлаар үндэсний хэмжээнд “сайн туршлага” бий болгох ажлын хүрээ...