Жендэр ба бодлого төлөвлөлт

Жендэр ба бодлого төлөвлөлт

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Жендэрийн нөхцөл ...

Монгол Улсын Жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ: 2005 оноос өнөөг хүртэлх "Ололт амжилт ба сорилт, сургамж" тайлан.

Дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД...

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖЕНДЭРИЙН НЭГДСЭН БОДЛОГО (2018-2021)

Дэлгэрэнгүй

ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМ...

ХҮН АМ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2024)

Дэлгэрэнгүй

БАРИЛГА, ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН САЛ...

БАРИЛГА, ХОТ, БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025)

Дэлгэрэнгүй

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН...

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2017-2024)

Дэлгэрэнгүй

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙ...

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ ЖЕНДЭРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО (2018-2025)

Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ЭР...

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ХАМРАГДАХ БАЙГУУЛЛАГА, АГЕНТЛАГИЙН ЖЕНДЭРИЙН СТРАТЕГИ (2016-2024)

Дэлгэрэнгүй

ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТ...

ОРОН НУТГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ УДИРДАМЖ

Дэлгэрэнгүй

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАН...

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2017-2021)

Дэлгэрэнгүй

Жендэр судлал- Тусгай дугаар

Жендэр судлал- Тусгай дугаар

Дэлгэрэнгүй

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ АЛАГЧИЛАХ БҮХ Х...

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙГ АЛАГЧИЛАХ БҮХ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦ МОНГОЛ УЛСЫН ЭЭЛЖИТ НАЙМ БА ЕСДҮГЭЭР ИЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ АЖИГЛАЛТЫН ДҮГНЭЛТҮҮД

Дэлгэрэнгүй