ЖЕНДЭРИЙН СТАТИСТИК

Видео мэдээ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8 ДУГААР ЗҮЙЛ: Улс төрийн хүрээн дэх жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгаа

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийг хангах тусгай арга хэмжээ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 5 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндсэн зарчим, бодлого

ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ХОХИРОГЧДЫГ ХАМГААЛАХ БАЙР, НЦҮТ-Д ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

80 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ТӨСЛҮҮД ШАЛГАРЛАА.

Happy New Year

Жендэрийн үндэсний хорооны нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр: Өрх гэр, ажлын байр, олон нийтийн газарт #ЯгОдоо хүчирхийллийг цэглэе

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2...

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 Нам, эвслээс нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчийн 20-оос доошгүй хувь нь аль нэг хүйсийн нэр дэвшигч байна.

Холбоос