ЖЕНДЭРИЙН СТАТИСТИК

Видео мэдээ

"ӨӨДРӨГ АМЬДРАЛ ӨӨРӨӨСӨӨ" нэвтрүүлэг

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар эрэгтэйчүүдэд зориулсан онлайн сургалт 2020 оны 4-р сарын 13,15,17,20,21,27,28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Жендэрийн сургагч багш бэлтгэх дунд шатны сургалтын модуль турших онлайн сургалт 2020 оны 4-р сарын 10,16,22,23,29,30-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Улс төрийн намуудын манлайлагч эмэгтэйчүүдийн жендэр, жендэрийн тэгш бус байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх асуудлаарх чадавх бэхжүүлэх онлайн сургалт 2020 оны 4-р сарын 3-6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна.

Алсын хараа 25: Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх боломж, гарц шийдэл...

Алсын хараа 25: Урт хугацааны орон сууцжуулалтын бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага, боломж, гарц шийдэл...

Алсын хараа 25: Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын салбарын тулгамдсан асуудлууд, шийдэх боломж...

Алсын хараа 25: Байгаль орчны салбарт бодлогын эргэлт гаргах боломжтой юу?

Алсын хараа 25: Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах шаардлага, боломж...

Алсын хараа 25: Засаглалыг сайжруулах, төрийн албыг бэхжүүлэх боломж, гарц шийдэл...

Холбоос