ЖЕНДЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга

 • ​Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Орлогч дарга

 • Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд

Гишүүд:

 • Сонгуулийн ерөнхий хорооны Ажлын албаны дарга (зөвшилцсөнөөр); (Засгийн газрын 2018 оны 125 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)
 • Үндэсний статистикийн хорооны дарга (зөвшилцсөнөөр);
 • Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон тооны гишүүн (зөвшилцсөнөөр);
 • Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;
 • Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч;
 • Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);
 • Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч (тохиролцсоноор);
 • Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны Хөгжлийн бодлогын газрын дарга (тохиролцсоноор);
 • “Гал голомт” үндэсний хөдөлгөөний тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • Нийгмийн ардчилал-Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • “Иргэний зориг” эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор);
 • Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн Хяналтын зөвлөлийн дарга (тохиролцсоноор); (Засгийн газрын 2019 оны 148 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)
 • Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор);
 • Хэвлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;
 • Хараат бус судалгааны хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал;
 • “МОНФЕМНЕТ” үндэсний сүлжээний зохицуулагч (тохиролцсоноор).

Нарийн бичгийн дарга

 • Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албаны дарга.