Сайн туршлагыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх семинарыг Орхон аймагт зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн газрын Жендэрийн үндэсний хороо, Орхон аймгийн жендэрийн салбар хороо, тамгын газар, эрүүл мэндийн газар хамтран "Эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулах, түүний үйл ажиллагааг тогтвортой дэмжих" сайн туршлагыг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх семинарыг Орхон аймагт зохион байгуулж байна.