ОРХОН АЙМАГ БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВД “ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН КАБИНЕТЫГ БАЙГУУЛАН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТОГТВОРТОЙГООР ДЭМЖИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Орхон аймаг нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг эрэгтэйчүүдэд тэгш хүртээх, эрчүүдийн онцлог хэрэгцээнд зориулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эмчийг мэргэшүүлэн бэлтгэх, эрэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамрагдах дадал бий болгох зорилгоор эрэгтэйчүүдийн кабинетыг байгуулан, түүний үйл ажиллагааг орон нутгаас тогтвортойгоор хэрхэн дэмжин ажиллаж байгаатай танилцлаа.