ААВУУДЫН ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ

Монголын Эрэгтэйчүүдийн холбооны санаачилгаар Монгол Улс Аавуудын өдрийг 15 дахь жилдээ тэмдэглэж байна.
Жендэрийн хэвшмэл ойлголтоос үүдэлтэй эрэгтэйчүүдэд ирэх сэтгэл санаа, санхүүгийн дарамтыг багасгаж тэгш оролцоот нийгмийг цогцлоох нь бидний бас нэгэн зорилт юм.
ААВУУДЫН ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ
Жендэрийн үндэсний хороо 2020.08.08