Жендэрийн ялгаатай байдлын индексээр Монгол Улс 10 байр урагшилж 156 орноос 69 дүгээрт жагслаа