“ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭСРЭГ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦООГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Жендэрийн үндэсний хороо, НҮБ-ын Хүн амын сан, "Эрчүүд гэр бүл хөгжлийн нийгэмлэг" ТББ хамтран “ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭСРЭГ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦООГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЬ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

vfmKQnZr6FSY9t8.jpgAc2scpO8Lst88r6.jpgLk3Hh0iwDvTPDxh.jpg