“ЖЕНДЭР БА ХӨГЖИЛ” СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Эрэгтэй, эмэгтэй хүний гэр бүл, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо, жендэрийн тэгш байдлын талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход эрэгтэйчүүд, ялангуяа дээд боловсролын байгууллагын эрэгтэй багш, ажилтнуудыг татан оролцуулах зорилгоор ЖҮХ-ны ажлын алба, МУБИС-тай хамтран "Жендэр ба хөгжил" семинар зохион байгуулж, 50 орчим эрэгтэй багш, ажилтан хамрагдлаа.. Тус семинарт ЖҮХ-ны нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга Т.Энхбаяр, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын жендэр, хүний эрх, төрийн бус байгууллагын асуудал хариуцсан зөвлөх Д.Сүхжаргалмаа, Жендэрийн үндэсний шинжээчдийн бүлгийн ахлагч, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн Б.Долгор, Монголын эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн нийгэмлэгийн тэргүүн Ж.Цогтсугар, Эрчүүд гэр бүл хөгжлийн нийгэмлэг ТББ-ын тэргүүн Д.Эрдэнэцогт нар илтгэл, мэдээлэл хийж, багш ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүллээ.

85W63TnAIQv1j4g.jpg
BBVND4ZOeZquaGC.jpg
4Ca9VOcaxR8lKL2.jpg
WvkmDsIffO7wh5W.jpg
CDLSTyA0fkHL54M.jpg
zMlTIyHsukr8fXy.jpg
ihSgs3UjeRMDDMK.jpg