Хайлтын үр дүн:

Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз, Монголын Хэвлэлийн хүрээлэн хамтран “Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевиз, Монголын Хэвлэлийн хүрээлэн ...

Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын нутгийн удирдлагын холбоо хамтран зохион байгуулсан “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бодлого, үйл ажиллагаанд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлал нэвтрүүлэх нь” Үндэсний семинар 2 өдөр болж өндөрлөв

Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын нутгийн удирдлагын холбоо хамтран зохион байгуулсан “Нутгийн өө...

Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын нутгийн удирдлагын холбоо хамтран “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бодлого, үйл ажиллагаанд Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлал нэвтрүүлэх нь” семинар зохион байгуулж байна

Жендэрийн үндэсний хороо, Монголын нутгийн удирдлагын холбоо хамтран “Нутгийн өөрөө удирдах байгуу...