Хайлтын үр дүн:

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 Нам, эвслээс нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчийн 20-оос доошгүй хувь нь аль нэг хүйсийн нэр дэвшигч байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйли...

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА /ЖЕНДЭРИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ/-ИЙН ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАХ УУЛЗАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА /ЖЕНДЭРИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ/-ИЙН ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, АВЧ Х...