Хайлтын үр дүн:

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 7 ДУГААР ЗҮЙЛ: Эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийг хангах тусгай арга хэмжээ

ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛ: Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хор...

ХӨДӨӨГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОЖ, АМЬЖИРГААГАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН ТАЛААР ШИНЭ МЭДЛЭГ МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛҮҮД ХЭРЭГЖИЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ХӨДӨӨГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОЖ, АМЬЖИРГААГАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН Т...