Хайлтын үр дүн:

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих хүрээнд Улсын Их Хурлын эмэгтэй гишүүдийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг дэмжих хүрээнд Улсын Их Хурлын эмэгтэ...