Хайлтын үр дүн:

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Чингэлтэй дүүргийн эрэгтэйчүүдэд зориулсан онлайн сургалт үргэлжилж байна.

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Чингэлтэй дүүргийн эрэгтэйч...

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар нийслэл, нийслэлийн 9 дүүргийн эрэгтэй албан хаагчдыг чадавхжуулах онлайн сургалт болж өндөрлөлөө.

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар нийслэл, нийслэлийн 9 дүүрг...

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Налайх, Сүхбаатар дүүргийн эрэгтэйчүүдэд зориулсан онлайн сургалт үргэлжилж байна.

Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн асуудлаар Налайх, Сүхбаатар дүүргийн ...