Ганцаар амьдарч байгаа өндөр настны тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 577 1519
Баян-Өлгий 170 403
Баянхонгор 489 1532
Булган 395 975
Говь-Алтай 254 1007
Говьсүмбэр 77 223
Дархан-Уул 376 1218
Дорноговь 277 776
Дорнод 441 1050
Дундговь 315 755
Завхан 410 1556
Орхон 289 861
Өвөрхангай 567 1767
Өмнөговь 322 986
Сүхбаатар 193 840
Сэлэнгэ 317 886
Төв 611 1555
Увс 359 1345
Ховд 427 1119
Хөвсгөл 675 2360
Хэнтий 483 1107
Улаанбаатар 2322 5434
Улсын дүн 10346 29274
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо