Эндсэн эхийн тоо
Аймгийн нэр Тоо
Архангай 1
Баян-Өлгий 0
Баянхонгор 0
Булган 0
Говь-Алтай 0
Говьсүмбэр 0
Дархан-Уул 0
Дорноговь 0
Дорнод 0
Дундговь 0
Завхан 0
Орхон 0
Өвөрхангай 0
Өмнөговь 0
Сүхбаатар 0
Сэлэнгэ 0
Төв 0
Увс 0
Ховд 1
Хөвсгөл 0
Хэнтий 0
Улаанбаатар 1
Улсын дүн 3
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо