0-5 насны хүүхдийн эндэгдлийн тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 25 22
Баян-Өлгий 36 32
Баянхонгор 26 11
Булган 10 7
Говь-Алтай 15 11
Говьсүмбэр 2 1
Дархан-Уул 24 11
Дорноговь 12 8
Дорнод 9 6
Дундговь 9 4
Завхан 15 13
Орхон 18 10
Өвөрхангай 30 16
Өмнөговь 15 14
Сүхбаатар 13 7
Сэлэнгэ 17 6
Төв 13 21
Увс 23 12
Ховд 21 22
Хөвсгөл 34 27
Хэнтий 16 10
Улаанбаатар 377 276
Улсын дүн 760 547
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо