СӨБ-д хамрагдсан хүүхдийн тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 3640 3598
Баян-Өлгий 2292 2229
Баянхонгор 2938 2870
Булган 3649 3415
Говь-Алтай 3571 3448
Говьсүмбэр 3775 3593
Дархан-Уул 3942 3894
Дорноговь 2212 2108
Дорнод 4620 4428
Дундговь 4986 4773
Завхан 5207 5085
Орхон 981 945
Өвөрхангай 4730 4370
Өмнөговь 3231 2946
Сүхбаатар 1712 1616
Сэлэнгэ 2791 2630
Төв 4275 4165
Увс 4110 3841
Ховд 2745 2678
Хөвсгөл 3305 3161
Хэнтий 3541 3488
Улаанбаатар 61080 58740
Улсын дүн 133333 128021
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо