ЕБС-ийн нэгдүгээр ангид шинээр элсэгчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 953 968
Баян-Өлгий 1262 1162
Баянхонгор 1046 982
Булган 593 512
Говь-Алтай 673 597
Говьсүмбэр 827 794
Дархан-Уул 989 868
Дорноговь 411 408
Дорнод 798 701
Дундговь 1167 1158
Завхан 738 772
Орхон 685 684
Өвөрхангай 1110 1082
Өмнөговь 954 914
Сүхбаатар 1054 945
Сэлэнгэ 1094 1069
Төв 1523 1473
Увс 811 812
Ховд 1166 1108
Хөвсгөл 243 190
Хэнтий 1192 1151
Улаанбаатар 36850 35364
Улсын дүн 56139 53714
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо