ЕБС-д өдрөөр суралцагчдын тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 8466 8725
Баян-Өлгий 11461 11731
Баянхонгор 8005 8217
Булган 5083 4923
Говь-Алтай 6491 6518
Говьсүмбэр 7743 7631
Дархан-Уул 4006 3978
Дорноговь 7312 7220
Дорнод 10626 10882
Дундговь 6022 6087
Завхан 5795 5770
Орхон 9680 9374
Өвөрхангай 7838 7418
Өмнөговь 8684 8966
Сүхбаатар 9418 9172
Сэлэнгэ 13085 13203
Төв 7214 7170
Увс 10054 9972
Ховд 10011 9830
Хөвсгөл 1711 1735
Хэнтий 580 540
Улаанбаатар 132564 130848
Улсын дүн 291849 289910
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо