Техник болон мэргэжлийн боловсролд суралцагчдын тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 710 717
Баян-Өлгий 451 250
Баянхонгор 519 532
Булган 259 201
Говь-Алтай 174 165
Говьсүмбэр 514 134
Дархан-Уул 1193 622
Дорноговь 463 227
Дорнод 977 343
Дундговь 296 256
Завхан 489 472
Орхон 577 391
Өвөрхангай 546 570
Өмнөговь 381 156
Сүхбаатар 203 128
Сэлэнгэ 451 210
Төв 979 617
Увс 440 317
Ховд 578 511
Хөвсгөл 187 146
Хэнтий 381 221
Улаанбаатар 11682 7403
Улсын дүн 22450 14589
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо