Дотоодын их, дээд сургууль, коллежид сурадцагчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 108 923
Баян-Өлгий 40 216
Баянхонгор 69 139
Булган 0 0
Говь-Алтай 106 430
Говьсүмбэр 0 0
Дархан-Уул 1513 2060
Дорноговь 74 350
Дорнод 163 555
Дундговь 0 0
Завхан 244 341
Орхон 613 1012
Өвөрхангай 0 0
Өмнөговь 0 0
Сүхбаатар 0 0
Сэлэнгэ 0 0
Төв 0 0
Увс 60 93
Ховд 813 1527
Хөвсгөл 49 103
Хэнтий 0 0
Улаанбаатар 60221 85803
Улсын дүн 64073 93552
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо