Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 24626 21640
Баян-Өлгий 28946 26826
Баянхонгор 23839 20895
Булган 15321 14160
Говь-Алтай 15371 13255
Говьсүмбэр 3622 3850
Дархан-Уул 21522 17700
Дорноговь 16681 14656
Дорнод 18916 13274
Дундговь 12205 12342
Завхан 17055 16240
Орхон 20963 19076
Өвөрхангай 31162 27872
Өмнөговь 16797 15224
Сүхбаатар 15190 14092
Сэлэнгэ 26369 22228
Төв 25894 25098
Увс 19905 16529
Ховд 21486 18141
Хөвсгөл 33364 27774
Хэнтий 17579 15605
Улаанбаатар 303550 251797
Улсын дүн 730591 628046
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо