Ажиллагчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 23256 20603
Баян-Өлгий 26726 22032
Баянхонгор 22323 19135
Булган 14148 13156
Говь-Алтай 14454 12442
Говьсүмбэр 3402 3195
Дархан-Уул 16816 14710
Дорноговь 15709 13970
Дорнод 17597 12556
Дундговь 11571 11757
Завхан 16318 15550
Орхон 18927 16008
Өвөрхангай 29466 26416
Өмнөговь 15357 14324
Сүхбаатар 13819 12979
Сэлэнгэ 24789 21092
Төв 25022 24663
Увс 17705 15007
Ховд 19607 16682
Хөвсгөл 31055 26180
Хэнтий 15448 13998
Улаанбаатар 276128 236925
Улсын дүн 669643 583380
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо