Жендэрийн хөгжлийн индекс
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 0.641 0.633
Баян-Өлгий 0.651 0.654
Баянхонгор 0.639 0.658
Булган 0.646 0.678
Говь-Алтай 0.641 0.683
Говьсүмбэр 0.713 0.707
Дархан-Уул 0.698 0.704
Дорноговь 0.662 0.697
Дорнод 0.713 0.716
Дундговь 0.648 0.706
Завхан 0.653 0.678
Орхон 0.786 0.811
Өвөрхангай 0.631 0.65
Өмнөговь 0.697 0.713
Сүхбаатар 0.659 0.71
Сэлэнгэ 0.677 0.699
Төв 0.668 0.685
Увс 0.63 0.663
Ховд 0.676 0.689
Хөвсгөл 0.628 0.647
Хэнтий 0.651 0.69
Улаанбаатар 0.812 0.817
Улсын дүн 0.732 0.764
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо