Жендэрийн хөгжлийн индекс
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 0.673 0.661
Баян-Өлгий 0.655 0.656
Баянхонгор 0.643 0.669
Булган 650 0.694
Говь-Алтай 0.649 0.686
Говьсүмбэр 0.731 0.709
Дархан-Уул 0.703 0.721
Дорноговь 0.672 0.705
Дорнод 0.717 0.736
Дундговь 0.676 0.708
Завхан 0.667 0.685
Орхон 0.788 0.824
Өвөрхангай 0.652 0.639
Өмнөговь 710 0.725
Сүхбаатар 670 0.716
Сэлэнгэ 0.692 0.705
Төв 0.687 0.691
Увс 0.644 0.655
Ховд 0.657 0.701
Хөвсгөл 0.635 0.662
Хэнтий 0.666 0.704
Улаанбаатар 810 820
Улсын дүн 720 750
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо