Ажилгүй иргэд
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 1371 1037
Баян-Өлгий 2220 4794
Баянхонгор 1516 1761
Булган 1174 1004
Говь-Алтай 917 812
Говьсүмбэр 448 427
Дархан-Уул 4706 2990
Дорноговь 973 687
Дорнод 1319 718
Дундговь 634 584
Завхан 737 691
Орхон 2037 3066
Өвөрхангай 1695 1458
Өмнөговь 1440 899
Сүхбаатар 1370 1114
Сэлэнгэ 1580 1137
Төв 872 437
Увс 2199 1522
Ховд 1878 1459
Хөвсгөл 2310 1594
Хэнтий 2130 1606
Улаанбаатар 27422 14869
Улсын дүн 60948 44666
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо