Ажилгүй иргэд
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 311 301
Баян-Өлгий 455 396
Баянхонгор 536 651
Булган 401 413
Говь-Алтай 329 333
Говьсүмбэр 25 22
Дархан-Уул 459 497
Дорноговь 100 127
Дорнод 184 208
Дундговь 178 162
Завхан 412 399
Орхон 427 540
Өвөрхангай 444 611
Өмнөговь 154 136
Сүхбаатар 241 221
Сэлэнгэ 215 235
Төв 174 194
Увс 420 452
Ховд 389 432
Хөвсгөл 260 293
Хэнтий 163 201
Улаанбаатар 2.291 2.711
Улсын дүн 389 433
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо