Малчдын тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 14473 11283
Баян-Өлгий 8678 5315
Баянхонгор 11968 9816
Булган 8122 5675
Говь-Алтай 6985 5406
Говьсүмбэр 628 487
Дархан-Уул 1158 688
Дорноговь 4080 2953
Дорнод 4961 2817
Дундговь 6926 5210
Завхан 8888 7065
Орхон 794 558
Өвөрхангай 15807 12296
Өмнөговь 5324 4269
Сүхбаатар 8374 6211
Сэлэнгэ 4823 3265
Төв 11137 7347
Увс 8990 7140
Ховд 7930 5998
Хөвсгөл 16333 13256
Хэнтий 7445 4700
Улаанбаатар 2016 1105
Улсын дүн 165840 122860
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо