Төрийн албан хаагчдын тоо
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 1585 3215
Баян-Өлгий 2208 3765
Баянхонгор 1398 3179
Булган 1214 2451
Говь-Алтай 1573 2706
Говьсүмбэр 413 858
Дархан-Уул 1283 3243
Дорноговь 1251 2870
Дорнод 1416 3180
Дундговь 937 2129
Завхан 1836 3356
Орхон 1147 3077
Өвөрхангай 1461 3765
Өмнөговь 1068 2627
Сүхбаатар 1128 2338
Сэлэнгэ 1719 4250
Төв 1669 3755
Увс 1544 3114
Ховд 1738 3498
Хөвсгөл 2158 4345
Хэнтий 1460 3049
Улаанбаатар 46358 52223
Улсын дүн 76564 116993
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо