Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 7390 7683
Баян-Өлгий 15773 12306
Баянхонгор 9928 10638
Булган 4744 5562
Говь-Алтай 7038 11125
Говьсүмбэр 2821 2847
Дархан-Уул 15852 14202
Дорноговь 10442 10406
Дорнод 13217 10380
Дундговь 5434 7067
Завхан 7282 8190
Орхон 18733 16008
Өвөрхангай 14185 13971
Өмнөговь 9819 9580
Сүхбаатар 7538 8139
Сэлэнгэ 11653 10293
Төв 14930 16730
Увс 9466 8750
Ховд 11668 10665
Хөвсгөл 12317 10636
Хэнтий 7754 10413
Улаанбаатар 273398 235545
Улсын дүн 491379 451138
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо