Үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд /дарга, захирал/
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 393 690
Баян-Өлгий 376 1131
Баянхонгор 438 645
Булган 498 688
Говь-Алтай 297 541
Говьсүмбэр 129 173
Дархан-Уул 967 1159
Дорноговь 508 554
Дорнод 648 820
Дундговь 299 340
Завхан 489 794
Орхон 1024 1280
Өвөрхангай 483 865
Өмнөговь 581 845
Сүхбаатар 297 462
Сэлэнгэ 878 1330
Төв 497 766
Увс 478 1040
Ховд 652 1280
Хөвсгөл 566 1082
Хэнтий 497 589
Улаанбаатар 17863 30040
Улсын дүн 28858 47114
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо