ААНБ-д ажиллагчдын сарын дундаж цалин
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 593.3 639.3
Баян-Өлгий 610.1 577.3
Баянхонгор 647.9 662.6
Булган 638.8 663.1
Говь-Алтай 667.3 681.5
Говьсүмбэр 1038.9 794.3
Дархан-Уул 948.6 737.3
Дорноговь 1010 773
Дорнод 836.3 725.6
Дундговь 649.2 661.4
Завхан 673.9 659.1
Орхон 1508 925
Өвөрхангай 629.2 671
Өмнөговь 1071.4 753.2
Сүхбаатар 724.7 657.8
Сэлэнгэ 857.5 719.4
Төв 673.4 669
Увс 636.5 644.7
Ховд 695.2 657.4
Хөвсгөл 621.4 618.8
Хэнтий 746.8 649.7
Улаанбаатар 1217.2 1014.6
Улсын дүн 1100.3 903.3
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо