Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүн
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 343 184
Баян-Өлгий 198 102
Баянхонгор 332 248
Булган 236 114
Говь-Алтай 131 78
Говьсүмбэр 95 79
Дархан-Уул 434 388
Дорноговь 247 161
Дорнод 374 214
Дундговь 182 76
Завхан 186 64
Орхон 375 381
Өвөрхангай 419 255
Өмнөговь 298 136
Сүхбаатар 221 126
Сэлэнгэ 397 321
Төв 527 238
Увс 235 100
Ховд 232 127
Хөвсгөл 492 299
Хэнтий 381 220
Улаанбаатар 12541 10749
Улсын дүн 18876 14660
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо