Гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүн
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай
Баян-Өлгий
Баянхонгор
Булган
Говь-Алтай
Говьсүмбэр
Дархан-Уул
Дорноговь
Дорнод
Дундговь
Завхан
Орхон
Өвөрхангай
Өмнөговь
Сүхбаатар
Сэлэнгэ
Төв
Увс
Ховд
Хөвсгөл
Хэнтий
Улаанбаатар
Улсын дүн
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо