Гэмт хэргийн улмаас нас барсан хүн
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 10 8
Баян-Өлгий 4 7
Баянхонгор 11 1
Булган 13 4
Говь-Алтай 8 1
Говьсүмбэр 4 1
Дархан-Уул 14 12
Дорноговь 20 7
Дорнод 36 8
Дундговь 14 2
Завхан 8 5
Орхон 10 2
Өвөрхангай 27 8
Өмнөговь 25 3
Сүхбаатар 16 6
Сэлэнгэ 37 11
Төв 58 29
Увс 0 0
Ховд 17 7
Хөвсгөл 28 10
Хэнтий 13 8
Улаанбаатар 0 415
Улсын дүн 373 555
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо