Шилжин ирэгчид
Аймгийн нэр Эрэгтэй Эмэгтэй
Архангай 401 445
Баян-Өлгий 107 107
Баянхонгор 302 304
Булган 505 595
Говь-Алтай 235 250
Говьсүмбэр 268 285
Дархан-Уул 1365 1550
Дорноговь 867 865
Дорнод 544 538
Дундговь 325 313
Завхан 343 354
Орхон 1208 1385
Өвөрхангай 359 423
Өмнөговь 1093 922
Сүхбаатар 340 323
Сэлэнгэ 1084 1193
Төв 982 983
Увс 264 280
Ховд 325 370
Хөвсгөл 524 574
Хэнтий 680 681
Улаанбаатар 3159 3409
Улсын дүн 7378 8618
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо